Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er evidensbasert og utføres uten bruk av medikamenter.

En kiropraktor har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke en kiropraktor uten henvisning fra lege. Kiropraktoren diagnostiserer og behandler skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Metodene som brukes er anerkjente i helsefaglig litteratur og har dokumentert effekt for en rekke ulike tilstander.

Adressen vår er Kiropraktorklinikken 0-100 Steinkjer AS, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer.

Vi holder til på Dampsaga Senter i 1.etasje med egen inngang fra parkeringsplassen.
Gratis parkering i 1 time rett utenfor inngangen.

Antall behandlinger hos kiropraktor kan variere ut ifra ulike forhold som diagnose, kiropraktorens erfaring og dine preferanser som pasient. Kiropraktoren vil i samråd med deg avgjøre innhold og lengde på behandlingen.

En akutt ryggplage responderer ofte raskt på behandling, erfaringsmessig har man effekt innen 4-6 behandlinger. Dette kan variere fra person til person.

Kiropraktikk regnes som en trygg behandlingsform. Som ved enhver form for helsehjelp kan det likevel oppstå bivirkninger. Disse kan være en følelse av å være sår, øm eller stiv i ledd og muskulatur, hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller er det rapportert om alvorlige bivirkninger i forbindelse med behandling hos kiropraktor. Alle kiropraktorer er bundet til helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.

Når en kiropraktor justerer et ledd kan det ofte høres en karakteristisk ”knekkelyd”. Lyden kommer av små luftbobler som dannes og frigjøres fra leddet i forbindelse med behandlingen. Lyden er ikke farlig, selv om den for noen kan oppleves som skremmende.

Nei. Justering av ledd er en skånsom behandlingsform og vil på ingen måte påvirke leddenes normale struktur og funksjon.

Om du mener du har blitt påført skade som følge av kiropraktorbehandling og vurderer å søke erstatning ber vi deg ta kontakt med Norsk Pasientskadeerstatning. Kontaktinformasjon finner du på www.npe.no

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Kiropraktorer kan sykemelde med inntil 12 uker. Kiropraktorer er på lik linje med annet helsepersonell bundet til arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens krav om oppfølging av sykemeldte.

Kiropraktorer kan henvise til bildediagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT dersom dette er nødvendig.

Kiropraktorer er primærkontakter med selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke kiropraktor direkte uten henvisning fra lege.

Om du ikke finner det du leter etter og lurer på om ditt problem er noe vi kan hjelpe deg med, så ta gjerne kontakt på telefon 74111000. Vi kan dessverre ikke svare på dine helsespørsmål på e-post. E-post er en usikret kommunikasjonsform og dine helseopplysninger kan inneholde sensitive data. Vi tar personvern på alvor.

Kiropraktorklinikken 0-100